ارتباط از طریق تلگرام :)

سایه بان مغازه

سایه بان مغازه به دلیل پوشاندن فضای باز و سایه انداختن روی ویترین و جلوی درب مغازه استفاده میشود. از طرفی میتوان بر روی پارچه سایبان، تبلیغ مغازه را هم انجام داد که هیچ گونه هزینه اضافی و مالیاتی هم ندارد.

سایه بان مغازه این کمک را به شما میکند که میتوانید از آفتاب جلوگیری کنید و دمای مغازه را پایین نگه دارید تا مشتری ها اذیت نشوند.لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید